Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 12/1 tăng 12,75 cent, ở mức 1.399,25 cent/bushel, giảm 1,75 cent so với mức cao nhất và tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 12,75 cent, ở mức 1.408,25 cent/bushel, tăng 32,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 1,0 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 3,10 usd, ở mức 416,20 usd/short tấn, giảm 2,20 usd so mức cao nhất và tăng 7,70 usd so với mức thấp nhất.
Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 59,37 cent/pound, giảm 0,25 cent so với mức cao nhất và tăng 1,48 cent so với mức thấp nhất.
Giá đậu nành tăng khoảng 1% sau một đợt mua kỹ thuật khi thông tin từ Bộ NN Mỹ và Abiove đều hạ ước tính về sản lượng của Brazil khi vụ thu hoạch bắt đầu.
Bộ NN Mỹ cho biết đã xuất bán 132.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, giao hàng trong niên vụ 2022-2023.
Năng suất đậu nành trung bình trong niên vụ 2021-2022 được điều chỉnh tăng lên một chút, ở mức 3,46 tấn/ha, vẫn thấp hơn năng suất kỷ lục trước đây là 3,50 tấn/ha.
Tồn trữ đậu nành cuối vụ trong nước đạt 9,53 triệu tấn, bằng với dự đoán của các ước tính trước báo cáo, và tăng 272.155 tấn so với ước tính tháng 12 do sản lượng tăng. Các số liệu về xuất khẩu và ép dầu đều không thay đổi so với ước tính tháng 12.
Trên toàn cầu, tồn trữ cuối kỳ đạt 95,2 triệu tấn, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích và giảm so với mức 102 triệu tấn trong tháng 12. Sản lượng toàn cầu bị cắt giảm xuống còn 372,56 triệu tấn do sản lượng của Brazil giảm 5 triệu tấn, xuống 139 triệu tấn, cũng như sản lượng của Argentina giảm 3 triệu tấn, xuống 46,5 triệu tấn.
Abiove đã giảm ước tính sản lượng đậu nành năm 2021/22 của Brazil xuống hơn 4,8 triệu tấn, xuống còn 140 triệu tấn do tình trạng hạn hán. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn những ước tính gần đây và sẽ là một vụ thu hoạch kỷ lục. Abiove cũng hạ ước tính xuất khẩu đậu nành năm 2022 xuống còn 91 triệu tấn.
Bắp
Giá bắp giảm nhẹ sau một phiên giao dịch sôi động khi các nhà đầu tư cố gắng cân bằng giữa các thông tin về sản lượng bắp được cải thiện ở Mỹ và tình trạng mùa màng không thuận lợi ở Nam Mỹ.
Bộ NN Mỹ cho biết đã xuất bán 100.000 tấn bắp cho một quốc gia chưa công bố, giao hàng trong năm tiếp thị 2021-2022.
Sản lượng bắp của Mỹ được điều chỉnh tăng lên mức 384 triệu tấn, do năng suất được cải thiện, ở mức 11,11 tấn/ha.
Về xuất khẩu, Bộ NN Mỹ giảm xuất khẩu dự kiến xuống 61,60 triệu tấn và làm tăng tổng mức sử dụng là 376,81 triệu tấn. Tồn trữ cuối kỳ đạt 39,12 triệu tấn, cao hơn so với dự báo trong tháng 12 là 37,92 triệu tấn.
Trên toàn cầu, Bộ NN Mỹ đã giảm lượng tồn trữ đầu năm 2021-2022 xuống mức 292,23 triệu tấn. Tổng sản lượng giảm 1,77 triệu tấn, xuống mức 1.206,96 triệu tấn. Điều đó khiến dự trữ toàn cầu cuối năm 2021-2022 ở mức 303,07 triệu tấn, giảm 2,47 triệu tấn so với dự báo của tháng trước. Bộ NN Mỹ đã giảm sản lượng của Brazil xuống 3 triệu tấn, ở mức 115 triệu tấn và giảm sản lượng của Argentina xuống 0,5 triệu tấn, ở mức 54 triệu tấn; trong khi đó tăng sản lượng của Ukraine lên 2 triệu tấn, ở mức 42 triệu tấn.
Lúa mì
Giá lúa mì giảm khá mạnh sau khi báo cáo của Bộ NN Mỹ cho thấy diện tích gieo trồng lớn hơn dự kiến và lượng tồn trữ cuối kỳ cao hơn dự kiến, điều này đã kích hoạt một đợt bán kỹ thuật.
Diện tích gieo trồng lúa mì năm 2022 của Mỹ được tính là 13,92 triệu héc-ta và là diện tích lúa mì vụ Đông lớn nhất kể từ năm 2016. Diện tích gieo trồng lúa mì vụ Đông đỏ mềm được tăng nhiều nhất, lên mức 2,86 triệu héc-ta.
Bộ NN Mỹ giữ nguyên sản lượng lúa mì năm 2021-2022 ở mức 44,91 triệu tấn, nhưng giảm ước tính xuất khẩu từ 31,65 triệu tấn xuống 30,97 triệu tấn. Lượng tồn trữ lúa mì cuối vụ được điều chỉnh tăng từ 16,27 triệu tấn, lên 17,09 triệu tấn, và cao hơn so với các ước tính trước báo cáo.
Tồn trữ lúa mì cuối kỳ toàn cầu tăng 1,77 triệu tấn, từ 278,18 triệu tấn lên 279,95 triệu tấn.

Tóm tắt các số liệu chính

Chi tiết báo cáo:

Trả lời