Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi, trong thời gian qua, đàn lợn giống và tổng đàn lợn nái cũng có sự biến động qua các năm và hiện nay ổn định khoảng 3,0 triệu con lợn nái; tổng đàn nái cấp giống cụ kỵ, ông bà dao động từ 109 – 138 nghìn con.

Cụ thể, năm 2022, tổng đàn nái trên cả nước đạt trên 3,0 triệu con (chiếm 10,4% tổng đàn lợn) giảm 0,5% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đàn cụ kỵ, ông bà (nái cụ kỵ chiếm khoảng 15% và nái ông bà chiếm 85%) đạt 137 nghìn con (chiếm 4,5% tổng đàn nái); lợn đực giống ước đạt 74,9 nghìn con, tăng 17% so với năm 2021.

Giai đoạn 2018 – 2022, số lượng lợn giống cụ kỵ và ông bà sản xuất trong nước để thay thế đàn khoảng 89%, còn 11% nhập khẩu để thay thế, làm tươi máu cải tiến năng suất giống lợn trong nước. Cả nước có 467 cơ sở sản xuất và cung cấp lợn giống với 240 cơ sở nuôi giữ lợn nái giống cụ kỵ (GGP), ông bà (GP) và khoảng 74,9 nghìn con lợn đực giống.

Tâm An (Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam)