Đàn heo của tỉnh đạt 2.083,2 nghìn con (không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 1,27% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi heo tại tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Vừa qua, Cục Thống kê Đồng Nai (CCT – Đồng Nai) đã ra thông báo về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn tháng 4/2024, trong đó có ngành Chăn nuôi. Theo báo cáo, hoạt động chăn nuôi của tỉnh trong thời gian qua phát triển tương đối ổn định, được thể hiện qua các số liệu cụ thể như sau:

Chăn nuôi gia súc

Tổng đàn gia súc là 2.193.862 con, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Trâu đạt 3.846 con (+0,03%); Bò đạt 106.816 con (+0,09%). Số lượng đàn trâu, bò tăng là do sản phẩm thịt gia súc phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội cao, nên các hộ chăn nuôi trâu, bò đầu tư thêm con giống để nuôi. Đàn heo đạt 2.083,2 nghìn con (không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 1,27% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân đàn heo giảm là do giá heo hơi ở mức thấp (tuy có tăng nhưng không nhiều), chi phí đầu vào tăng cao và chủ yếu là do giá thức ăn chăn nuôi hiện đang cao so với trước dẫn đến nhiều cơ sở chăn nuôi phải “treo” chuồng hoặc bỏ nghề vì thua lỗ. Mặt khác việc di dời các dự án chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi tại các địa phương cũng ảnh hưởng hướng đến tổng đàn gia súc.

Dự ước sản lượng thịt gia súc 4 tháng đầu năm 2024 so cùng kỳ: thịt trâu đạt 95,4 tấn, tăng 4,62%; thịt bò đạt 1.718,9 tấn, tăng 2,41%; thịt heo đạt 168.028 tấn, tăng 1,09% so với cùng kỳ. Mặc dù nhiều hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ tạm ngưng không tái đàn; tuy nhiên các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi heo vẫn nỗ lực duy trì tổng đàn, thực hiện việc tiết kiệm trong mọi chi phí đầu vào chứ không giảm sản xuất, đồng thời chăm chút hơn cho chất lượng sản phẩm do vậy sản lượng heo xuất chuồng vẫn tăng khá so với cùng kỳ.

Chăn nuôi gia cầm

Tổng đàn gia cầm là 25.709,2 nghìn con, tăng 1,62% so cùng kỳ, trong đó gà đạt 22.408,2 nghìn con, tăng 1,64%. Sản lượng thịt gia cầm 4 tháng đầu năm ước đạt 68.698,1 tấn, tăng 4,12%. Trong đó sản lượng thịt gà ước đạt 60.370,3 tấn, tăng 4,48% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đàn gà tăng là do thị trường tiêu thụ ổn định, dịch bệnh không phát sinh, nên các trang trại đã chủ động tăng đàn. Hiện nay, một số trang trại nuôi gà thịt cũng đã kết nối được các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, góp phần thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển.

Bên cạnh đó, Ngành Thú y tỉnh Đồng Nai cũng tiếp tục triển khai cho các đơn vị kết hợp với các cơ quan chuyên môn chú trọng tới công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nhất là công tác tiêm phòng luôn được quan tâm, giám sát chặt chẽ từ cơ sở chăn nuôi đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh.

Phương Nhung (nhachannuoi.vn)