Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 04/3 tăng 3,75 cent, ở mức 1.155 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,0 cent, ở mức 1.165,25 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 10,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 1,20 usd, ở mức 333,50 usd/short tấn, giảm 4,0 usd so mức cao nhất và tăng 1,10 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 0,01 cent, ở mức 45,17 cent/pound, giảm 0,51 cent so với mức cao nhất và tăng 0,22 cent so với mức thấp nhất.

Thị trường ngũ cốc biến động và hầu hết đều tăng sau một đợt mua kỹ thuật và mua bù cho các hợp đồng đã bán khống trước đó.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu đậu nành đạt 37,5 triệu giạ trong tuần tính đến ngày 29/2, thấp hơn một chút so với tuần trước. Tổng lượng xuất bán cho năm tiếp thị 2023/24 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đạt 1,255 tỷ giạ.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 126.000 tấn khô dầu đậu nành cho một quốc gia chưa công bố. Trong đó có 30.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2023/2024 và 96.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2024/2025.

Iran thầu mua 120.000 tấn khô dầu đậu nành từ Argentina hoặc Brazil, hàng sẽ được vận chuyển vào cuối tháng này.

AgRural cho biết thu hoạch đậu nành niên vụ 2023/24 của Brazil đã hoàn thành 48% tính đến ngày 29/2, cao hơn một chút so với tốc độ 43% của mùa trước. Tiến độ gieo trồng vụ bắp thứ hai đạt 86%, tăng từ 73% trong tuần trước và vượt xa tốc độ 70% cùng kỳ năm trước.

Bắp

Giá bắp tăng sau một đợt mua kỹ thuật, chốt phiên đầu tuần tăng 1,25% đến 1,5%.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu bắp giảm nhẹ xuống còn 42,7 triệu giạ trong tuần tính đến ngày 29/2. Tổng lượng xuất bán cho năm tiếp thị 2023/24 vẫn cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, với 812,0 triệu giạ.

Các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 110.000 tấn bắp cho Đài Loan, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Iran cũng thầu mua 7,1 triệu giạ bắp làm thức ăn chăn nuôi với các nguồn gốc tùy chọn, hàng sẽ được vận chuyển vào tháng 3 và tháng 4.

Lúa mì

Giá lúa mì tăng theo giá bắp và đậu nành sau một số hoạt động mua kỹ thuật.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu lúa mì giảm nhẹ xuống mức 13,0 triệu giạ trong tuần tính đến ngày 29/2, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích. Tổng lượng xuất bán cho năm tiếp thị 2023/24 vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, với 476,4 triệu giạ.

Điều kiện chất lượng lúa mì vụ Đông của Hoa Kỳ tốt hơn so với năm trước, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng phía Tây. Tuy nhiên, với các vụ cháy rừng gần đây, tình trạng thiếu độ ẩm trong đất vẫn là mối lo ngại ở một số khu vực.

SovEcon cho biết xuất khẩu lúa mì của Nga trong tháng 2 ở mức 3,8 triệu tấn, tăng so với mức 3 triệu tấn cùng kỳ năm trước, và là lượng xuất khẩu trong tháng cao nhất kể từ tháng 10. Tổng sản lượng lúa mì năm 2023/2024 được dự báo là 48,6 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo 51 triệu tấn của Bộ NN Mỹ.

Ukraine cho biết việc gieo trồng lúa mì vụ Xuân đang được tiến hành, với 800 ha đã được gieo trồng ở miền Nam tính đến ngày 1/3.

www.qdfeed.com