Báo cáo Ước tính Cung cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) được công bố không có nhiều số liệu gây bất ngờ. Do vậy, thị trường trải qua một số hoạt động bán kỹ thuật và chốt lời vào cuối tuần, cho dù có thông tin về một giao dịch xuất bán lớn trong ngày.

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01 chốt phiên giao dịch ngày 08/12 giảm 7,75 cent, ở mức 1.304 cent/bushel, giảm 26,75 cent so với mức cao nhất và tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giảm 7,25 cent, ở mức 1.323 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 25,0 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 01 chốt phiên giảm 2,10 usd, ở mức 404,70 usd/short tấn, giảm 9,60 usd so mức cao nhất và tăng 1,50 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 01 chốt phiên giảm 0,93 cent, ở mức 50,20 cent/pound, giảm 1,43 cent so với mức cao nhất và tăng 0,13 cent so với mức thấp nhất.

Thông tin được mong chờ nhất là sản lượng đậu nành của Brazil, nhưng báo cáo cho thấy chỉ giảm nhẹ, khiến thị trường không có nhiều động lực tăng giá. Ước tính sản lượng đạt 161 triệu tấn, giảm so với 163 triệu tấn trong tháng 11. Sản lượng đậu nành của Argentina ước tính đạt 48 triệu tấn, không thay đổi so với tháng trước.

Sản lượng đậu nành của Mỹ vẫn ở mức 4,13 tỷ giạ (112,40 triệu tấn), bằng dự báo trong tháng 11.

Tồn trữ cuối kỳ của Mỹ năm 2023-2024 được dự báo ở mức 245 triệu giạ (6,67 triệu tấn), không thay đổi so với tháng 11.

Trên toàn cầu, tồn trữ đậu nành thế giới ở mức 114,21 triệu tấn, giảm so với mức 114,51 triệu tấn vào tháng trước.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 136.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Bắp

Giá bắp cũng giảm nhẹ khi thị trường bỏ qua thông tin về giao dịch xuất bán lớn trong ngày, và tham gia vào một số đợt bán kỹ thuật sau báo cáo.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 165.000 tấn bắp cho một quốc gia chưa công bố, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Bộ NN Mỹ nâng ước tính xuất khẩu bắp thêm 25 triệu giạ, lên 2,1 tỷ giạ, dựa trên tốc độ xuất bán và xếp hàng cho đến nay. Các chi tiết khác không thay đổi khiến tồn trữ cuối kỳ giảm 25 triệu giạ, xuống còn 2,1 tỷ giạ. Con số này nằm trong phạm vi các ước tính thương mại.

Tồn trữ cuối kỳ toàn cầu năm 2023/24 tăng nhẹ, từ 314,99 triệu tấn trong tháng 11 lên 315,22 triệu tấn. Ước tính của các nhà phân tích là 313,44 triệu tấn.

Sản lượng bắp của Brazil được ước tính ở mức 129 triệu tấn và của Argentina là 55 triệu tấn.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm nhiều, với một số kỳ hạn giảm hai con số, sau một đợt bán kỹ thuật khi báo cáo khẳng định nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 110.000 tấn lúa mì vụ Đông đỏ mềm cho Trung Quốc, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Ước tính tồn trữ lúa mì cuối kỳ của Mỹ ở mức 659 triệu giạ, giảm so với ước tính 684 triệu giạ vào tháng 11. Tồn trữ lúa mì cuối kỳ toàn cầu ước đạt 258,20 triệu tấn, giảm so với mức 258,69 triệu tấn trong tháng 11.

Ước tính sản lượng lúa mì toàn cầu ở mức 783,01 triệu tấn, tăng so với 781,98 triệu tấn vào tháng trước.

Sản lượng lúa mì ở Nga đạt 90 triệu tấn, không thay đổi so với tháng 11. Sản lượng lúa mì ở Ukraine ở mức 22,5 triệu tấn, cũng không thay đổi so với tháng trước. Xuất khẩu lúa mì từ Nga ước tính đạt 50 triệu tấn, không thay đổi so với tháng trước, trong khi xuất khẩu của Ukraine đạt 12,5 triệu tấn, tăng từ 12 triệu tấn trong tháng 11.

Chi tiết Báo cáo tại đây: WASDE_1223

www.qdfeed.com