Giá đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên giao dịch ngày 10/2 tăng 25,75 cent, ở mức 1.594,75 cent/bushel, giảm 4,75 cent so với mức cao nhất và tăng 28,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 23,0 cent, ở mức 1.595,50 cent/bushel, tăng 26,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 3,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 7,80 usd, ở mức 461,90 usd/short tấn, giảm 2,20 usd so mức cao nhất và tăng 7,90 usd so với mức thấp nhất.
Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 03 chốt phiên tăng 0,75 cent, ở mức 64,10 cent/pound, giảm 0,52 cent so với mức cao nhất và tăng 1,40 cent so với mức thấp nhất.
Giá đậu nành tăng hơn 1,5% do mua kỹ thuật sau khi báo cáo của Bộ NN Mỹ cho thấy sản lượng thấp hơn ở Nam Mỹ và tồn trữ thấp tại Mỹ.
Bộ NN Mỹ hầu như không thay đổi cung cầu đậu nành trong nước so với báo cáo tháng 1 khi chỉ tăng ước tính sản lượng đậu nành đưa vào ép dầu thêm 680.400 tấn và làm giảm tồn trữ cuối kỳ của Mỹ xuống còn 8,85 triệu tấn, trong phạm vi ước tính trước báo cáo.
Trên toàn cầu, Bộ NN Mỹ đã giảm sản lượng đậu nành thêm 8,7 triệu tấn, chủ yếu do thời tiết khô hạn hơn ở Nam Mỹ trong tháng trước, với ước tính sản lượng của Brazil giảm 5 triệu tấn xuống còn 134 triệu tấn và Argentina giảm 1,5 triệu tấn xuống còn 45 triệu tấn. Tồn trữ cuối kỳ được chốt ở mức 92,83 triệu tấn, giảm so với mức 95,2 triệu tấn trong tháng 1 và nằm trong phạm vi ước tính trước báo cáo.
Bắp
Giá bắp tăng hơn 2% trong một đợt mua kỹ thuật được thúc đẩy bởi số liệu báo cáo cung cầu cho thấy sản lượng bắp của Nam Mỹ bị cắt giảm. Giá các mặt hàng khác tăng cũng đã hỗ trợ thêm.
Tồn trữ toàn cầu đầu năm 2021-2022 trên phạm vi toàn cầu được điều chỉnh giảm 0,18 triệu tấn, xuống 292,05 triệu tấn. Sản lượng giảm 1,61 triệu tấn xuống mức 1.205,35 triệu tấn. Điều đó đưa tồn trữ toàn cầu cuối năm 2021-2022 ở mức 302,22 triệu tấn, giảm 0,85 triệu tấn so với dự báo của tháng trước. Bộ NN Mỹ cắt giảm sản lượng của Brazil xuống 1 triệu tấn, ở mức 114 triệu tấn nhưng vẫn giữ vững sản lượng của Argentina ở mức 54 triệu tấn.
Trong nước, Bộ NN Mỹ không có thay đổi nào đối với sản lượng bắp, giữ ở mức 383,92 triệu tấn.
Sản lượng ethanol giảm trong tuần kết thúc vào ngày 04/2 trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận thu hẹp, giảm xuống mức trung bình hàng ngày là 994.000 thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 10, sản lượng hàng tuần không đạt được mức chuẩn 1 triệu thùng/ngày.
Lúa mì
Giá lúa mì cũng tăng khi số liệu tồn trữ cuối kỳ vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ NN Mỹ đã giảm ước tính tồn trữ lúa mì cuối kỳ của thế giới, từ 279,95 triệu tấn xuống 278,21 triệu tấn, thấp hơn ước tính trước báo cáo của các nhà phân tích. Tồn trữ lúa mì trong nước giai đoạn 2021-2022 tăng 544.300 tấn, lên mức 17,64 triệu tấn.

Các số liệu chính của báo cáo tháng 2:

Chi tiết báo cáo

Trả lời