Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 22/6 giảm 28,25 cent, ở mức 1.652,75 cent/bushel, giảm 32,25 cent so với mức cao nhất và tăng 5,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 34,50 cent, ở mức 1.564 cent/bushel, tăng 4,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 38,0 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,10 usd, ở mức 432,40 usd/short tấn, giảm 1,90 usd so mức cao nhất và tăng 4,30 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 2,71 cent, ở mức 70,66 cent/pound, giảm 2,89 cent so với mức cao nhất và tăng 0,36 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành tiếp tục giảm do các lo ngại về sản lượng và chất lượng mùa vụ của Mỹ đã giảm nhiều trong các ngày qua, đã thúc đẩy một đợt bán kỹ thuật. Giá dầu thô giảm cũng góp phần thêm áp lực. Hiện giá đậu nành đang ở mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Tiến độ gieo trồng đậu nành trên toàn quốc đạt 94% vào ngày Chủ Nhật, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước, và tăng 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 93%. Khoảng 83% đậu nành đã nảy mầm, tăng 13 điểm phần trăm so với tuần trước và gần với mức trung bình 5 năm là 84%.

Chất lượng mùa vụ có 68% được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, giảm 2 điểm phần trăm so với mức 70% của tuần trước nhưng cao hơn mức 60% so với năm ngoái.

Bắp

Giá bắp có phiên biến động trái chiều sau một đợt điều chỉnh kỹ thuật không đồng đều. Giá kỳ hạn gần tăng gần 0,75%, trong khi các kỳ hạn xa hơn vẫn theo đà giảm.

Tiến độ phát triển của mùa vụ cho thấy có 95% bắp đã nảy mầm trên toàn quốc, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước và hiện bằng với mức trung bình của 5 năm. Chất lượng mùa vụ có 70% được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, giảm 2 điểm phần trăm so với mức 72% của tuần trước nhưng cao hơn so với mức 65% của năm trước.

ANEC ước tính xuất khẩu bắp của Brazil sẽ đạt 1,76 triệu tấn, thấp hơn một chút so với dự báo một tuần trước. Trong khi đó, Agroconsult ước tính vụ bắp thứ hai của nước này có thể đạt sản lượng 89,31 triệu tấn, cao hơn 1,9% so với dự báo trước đó. Xuất khẩu bắp của Brazil dự kiến sẽ đạt 43 triệu tấn trong năm tiếp thị này.

Lúa mì

Giá lúa mì vẫn tiếp tục có đà giảm nhưng phần giảm sau đó bị hạn chế khi có các báo cáo cho rằng Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine.

NASS cho biết tiến độ lúa mì vụ Đông đạt 91% trên toàn quốc, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 95%. Theo đó 25% vụ mùa đã được thu hoạch, tăng 10 điểm phần trăm so với năm ngoái và cao hơn 3 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 22%.

Đánh giá chất lượng mùa vụ cho thấy có 30% lúa mì vụ Đông được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước và thấp hơn so với năm 2013. Tỷ lệ lúa mì bị đánh giá kém đến rất kém tăng 1 điểm phần trăm, lên 43%.

Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ Xuân cho thấy 98% đã được gieo trồng, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng giảm 2 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm. Khoảng 89% lúa mì đã nảy mầm, thấp hơn 8 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 97%. Chất lượng mùa vụ có 59% được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, tăng 5 điểm phần trăm so với mức 54% của tuần trước và cao hơn mức 27% của năm ngoái.

www.qdfeed.com