Giá ngũ cốc có nhiều biến động sau khi Báo cáo về Diện tích và Tồn trữ hàng Quý của Bộ NN Mỹ được công bố. Theo đó, diện tích gieo trồng bắp tăng hơn đáng kể so với dự kiến, kích thích thị trường bán kỹ thuật mạnh. Diện tích gieo trồng đậu nành thấp hơn đáng kể so với dự kiến, khiến giá tăng hơn 5% vào cuối phiên. Giá lúa mì biến động trái chiều nhưng chủ yếu giảm thấp hơn sau một số điều chỉnh kỹ thuật không đồng đều.

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 30/6 tăng 74,25 cent, ở mức 1.557,25 cent/bushel, giảm 10,75 cent so với mức cao nhất và tăng 77,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 74,25 cent, ở mức 1.442 cent/bushel, tăng 76,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 11,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 16,20 usd, ở mức 419,20 usd/short tấn, giảm 4,80 usd so mức cao nhất và tăng 15,40 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 4,18 cent, ở mức 65,01 cent/pound, giảm 0,64 cent so với mức cao nhất và tăng 3,81 cent so với mức thấp nhất.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 132.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, giao hàng trong năm tiếp thị 2023-2024.

Diện tích gieo trồng đậu nành được dự báo ở mức 83,5 triệu mẫu Anh (33,80 triệu héc-ta), thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong ba năm, đồng thời cũng thấp hơn phạm vi các ước tính trước báo cáo.

Tồn trữ đậu nành tính đến ngày 01/6 đạt tổng cộng 796 triệu giạ (21,66 triệu tấn), giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022, và cũng thấp hơn các ước tính trước báo cáo.

Tồn trữ tại trang trại đạt tổng cộng 323 triệu giạ, giảm 3% so với một năm trước. Tồn trữ ngoài trang trại ở mức 473 triệu giạ, giảm 26% so với một năm trước. Mức sử dụng trong Quý 2 đạt tổng cộng 891 triệu giạ (24,25 triệu tấn), giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Bắp

Bộ NN Mỹ ước tính diệnn tích gieo trồng bắp đạt 94,1 triệu mẫu Anh (38,08 triệu héc-ta), cao hơn mức kỳ vọng trước báo cáo, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn các ước tính trước báo cáo. Đây là diện tích gieo trồng bắp cao thứ ba kể từ năm 1944 và cao nhất kể từ năm 2013. Dự kiến diện tích thu hoạch bắp ở mức 86,3 triệu mẫu Anh (34,93 triệu héc-ta), cũng cao hơn so với năm ngoái.

Tồn trữ bắp tính đến ngày 01/6 đạt tổng cộng 4,11 tỷ giạ (104,40 triệu tấn), giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022, và thấp hơn các ước tính trước báo cáo.

Tồn trữ tại trang trại đạt 2,22 tỷ giạ, tăng 5% so với cùng kỳ. Tồn ngoài trang trại ở mức 1,89 tỷ giạ, giảm 15% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc mua 2,6 triệu giạ (66.000 tấn) bắp làm thức ăn chăn nuôi, khả năng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc Nam Mỹ, giao hàng vào giữa tháng 11/2023.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm theo giá bắp sau một đợt bán kỹ thuật, một phần được thúc đẩy bởi diện tích gieo trồng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích gieo trồng các loại lúa mì ước tính là 49,6 triệu mẫu Anh (20,07 triệu héc-ta), cao hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng với các ước tính trước báo cáo. Diện tích gieo trồng lúa mì vụ Đông tăng 11% so với năm ngoái, ở mức 37 triệu mẫu Anh, trong đó 25,7 triệu mẫu Anh là lúa mì vụ Đông đỏ cứng, 7,66 triệu mẫu Anh là lúa mì vụ Đông đỏ mềm và 3,68 triệu mẫu Anh là lúa mì vụ Đông trắng. Diện tích gieo trồng lúa mì vụ Xuân trên 11,1 triệu mẫu Anh (4,50 triệu héc-ta), trong đó lúa mì vụ Xuân cứng chiếm 10,5 triệu mẫu Anh, bằng với các ước tính thương mại.

Tồn trữ lúa mì vụ cũ tính đến ngày 01/6 đạt 580 triệu giạ (15,78 triệu tấn), giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tồn trữ tại trang trại ước tính đạt 124 triệu giạ, tăng 34% so với năm ngoái. Tồn trữ ngoài trang trại ở mức 456 triệu giạ, giảm 25% so với một năm trước.

Hàn Quốc đã thầu mua 1,8 triệu giạ (48.900 tấn) lúa mì thực phẩm từ Hoa Kỳ, giao hàng trong tháng 09/2023.

www.qdfeed.com