Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 4,55  triệu tấn, trị giá trên 1,61 tỷ USD, giá trung bình 353 USD/tấn, giảm 14,4% về lượng, nhưng tăng 12,7% kim ngạch và tăng 31,6% về giá so với 6 tháng năm 2021.

Trong đó, riêng tháng 6/2022 đạt trên 1 triệu tấn, tương đương 384,13 triệu USD, giá trung bình 383,8 USD/tấn, giảm 2,4% về lượng, giảm 0,4% kim ngạch nhưng giá tăng 2,1% so với tháng 5/2022; so với tháng 6/2021 thì tăng 16,4% về lượng, tăng 47,7% về kim ngạch và tăng 26,9% về giá.

Achentina là thị trường cung cấp ngô nhiều nhất cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022, chiếm 61,4% trong tổng lượng và chiếm 62,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 2,79 triệu tấn, tương đương trên 1 tỷ USD, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 26,8%, 57,6% và 24,4%; riêng tháng 6/2022 đạt 863.930 tấn, tương đương 331,88 triệu USD, giá 384,2 USD/tấn, tăng 17,8% về lượng và tăng 23,6% kim ngạch so với tháng 5/2022, giá tăng 4,9%; so với tháng 6/2021 thì tăng mạnh 65% về lượng, tăng 105,4% về kim ngạch và giá tăng 24,4%. 

Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2022 đạt 632.095 tấn, tương đương 206,45 triệu USD, giá 326,6 USD/tấn, chiếm 13,9% trong tổng lượng và chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 22,7% về lượng, giảm 8% về kim ngạch nhưng giá tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 6 tháng đầu năm 2022 đạt 346.117 tấn, tương đương 112,95 triệu USD, giá 326,3 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 74,6% về lượng, giảm 62,4% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 48% so với 6 tháng năm 2021.

Nhập khẩu ngô 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,61 tỷ USD
Nhập khẩu ngô 6 tháng đầu năm 2022 
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

Thủy Chung (Trung tâm TT CN&TM)