Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi – thú y Đồng Nai, tính đến cuối tháng 10-2023, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,4 triệu con, giảm gần 8,3% so với cùng kỳ năm 2022; tổng đàn gà gần 23,2 triệu con, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Riêng tổng đàn trâu, bò đạt 100,2 ngàn con, tăng gần 4,6%.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh được quản lý chặt chẽ. Các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm công tác tiêu độc, khử trùng tại cơ sở giết mổ và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm loại bỏ các tác nhân gây hại cho người và động vật. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản trong tháng cơ bản được kiểm soát.

L.Q (Báo Đồng Nai)