Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giao dịch ngày 02/7 tăng 4,25 cent, ở mức 1.150,25 cent/bushel, giảm 11,50 cent so với mức cao nhất và tăng 6,50 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 09 chốt phiên tăng 3,25 cent, ở mức 1.110,75 cent/bushel, tăng 5,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 9,75 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 1,30 usd, ở mức 350,30 usd/short tấn, giảm 4,90 usd so mức cao nhất và tăng 0,11 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 1,01 cent, ở mức 47,04 cent/pound, giảm 0,21 cent so với mức cao nhất và tăng 1,26 cent so với mức thấp nhất.

Sản lượng ép dầu đậu nành trong tháng 5 là 5,76 triệu tấn, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng dầu, khô dầu đậu nành, và các phụ phẩm thức ăn chăn nuôi đều tăng. Nhưng cũng đồng thời, mức tiêu thụ sản phẩm thậm chí còn tăng nhiều hơn, làm giảm tồn kho của tất cả các sản phẩm trừ phụ phẩm thức ăn chăn nuôi.

Báo cáo Tiến độ mùa vụ hàng tuần của NASS cho thấy 95% đậu nành đã nảy mầm tính đến Chủ nhật, thấp hơn 2 điểm so với mức 97% của năm ngoái nhưng cao hơn 2 điểm so với mức trung bình 5 năm là 93%. Tỷ lệ đậu nành nở hoa ở mức 20%, bằng với năm ngoái nhưng cao hơn 5 điểm so với mức trung bình 5 năm là 15%. Tỷ lệ đậu trái ước tính đạt 3%, cũng bằng năm ngoái và gần mức trung bình 5 năm là 2%.

NASS ước tính 67% đậu nành ở tình trạng tốt đến xuất sắc, không thay đổi so với tuần trước nhưng vẫn ở mức trên 50% vào năm ngoái.

Bộ NN Mỹ đã điều chỉnh giảm ước tính sản lượng đậu nành của Brazil trong năm tiếp thị 2023/24 xuống còn 150 triệu tấn. Trong bối cảnh sản lượng đậu nành thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận ép dầu cao, ước tính xuất khẩu giảm xuống 94 triệu tấn nhưng lượng ép dầu tăng lên 55,1 triệu tấn. Đối với vụ mùa mới, diện tích gieo trồng tăng từ 45,8 triệu ha lên 46,3 triệu ha.

Bắp

Điều kiện chất lượng mùa vụ bắp xấu khiến giá bắp tăng lại.

NASS ước tính 67% vụ mùa ở trạng thái từ tốt đến xuất sắc, giảm 2 điểm so với mức 69% của tuần trước nhưng vẫn cao hơn mức 51% của năm ngoái. 9% diện tích vụ mùa được đánh giá là rất kém đến kém, tăng 2 điểm so với mức 7% của tuần trước nhưng thấp hơn mức 15% của năm ngoái.

Báo cáo Tiến độ mùa vụ hàng tuần cho thấy tỷ lệ phun râu ở mức 11%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với mức 7% của năm ngoái và cao hơn 5 điểm so với mức trung bình 5 năm là 6%.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 100.000 tấn bắp cho Colombia, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Lúa mì

Báo cáo Tiến độ mùa vụ hàng tuần cho thấy thu hoạch lúa mì vụ Đông duy trì ổn định vào tuần trước, tăng 14 điểm phần trăm để đạt mức hoàn thành 54% trên toàn quốc tính đến Chủ nhật. Con số này cao hơn 21 điểm so với mức 33% của năm ngoái và cao hơn 15 điểm so với tốc độ trung bình 5 năm là 39%. Điều này giúp loại bỏ một số nghi ngại về thời tiết, tiến độ và sản lượng mùa vụ.

51% diện tích cây trồng còn lại trên đồng được đánh giá ở điều kiện tốt đến xuất sắc, giảm 1 điểm so với mức 52% của tuần trước và vẫn tăng đáng kể so với mức 40% một năm trước.

Lúa mì vụ Xuân gần đạt mục tiêu 38%, giảm 7 điểm phần trăm so với mức 45% của năm ngoái nhưng cao hơn một chút so với mức trung bình 5 năm là 37%. Có 72% vụ mùa ở trạng thái từ tốt đến xuất sắc trên toàn quốc, tăng 1 điểm phần trăm so với mức 71% của tuần trước, nhưng vẫn cao hơn năm ngoái là 48%.

SovEcon giảm ước tính xuất khẩu lúa mì của Nga xuống chỉ còn 46,1 triệu tấn, so với 48 triệu tấn của Bộ NN Mỹ. IKAR cho biết giá lúa mì cơ sở FOB của Nga đã giảm 5 usd/tấn trong tuần này, xuống gần 226 usd/tấn.

www.qdfeed.com