Giá bắp kỳ hạn giảm trước kỳ nghỉ lễ. Đậu nành tiếp tục tăng, với kỳ hạn tháng 7 tăng 11,4 cent và các kỳ hạn khác tăng 7 đến 12 cent.

Giá khô dầu đậu nành nhìn chung tăng, ngoại trừ tháng 8 và tháng 9. Xu hương tăng giá được hỗ trợ bởi báo cáo về diện tích gieo trồng thấp hơn và thông tin xuất khẩu 4,0 triệu giạ đậu nành, với hơn một nửa là giao hàng trong năm tiếp thị hiện tại và phần còn lại cho năm 2024/25.

Thị trường lúa mì biến động vào đầu ngày thứ Tư sau khi chốt phiên giảm vào thứ Ba. Xuất khẩu lúa mì tháng 5 đạt mức cao nhất trong ba năm, với 58,4 triệu giạ, nâng tổng số xuất khẩu lũy kế lên 715 triệu, thấp hơn 5 triệu so với ước tính của Bộ NN Mỹ. Giá lúa mì thấp hơn đã khiến Mỹ trở nên cạnh tranh hơn so với toàn cầu, hiện giá lúa mì của Mỹ đang rẻ hơn của Canada, Australia và Argentina.

CBOT sẽ không giao dịch vào Thứ Năm, ngày 04 tháng 7, do ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ.

www.qdfeed.com