Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 09/3 giảm 18,0 cent, ở mức 1.671,75 cent/bushel, giảm 62,25 cent so với mức cao nhất và tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 12,50 cent, ở mức 1.643,25 cent/bushel, tăng 3,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 46,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 1,40 usd, ở mức 474,70 usd/short tấn, giảm 10,30 usd so mức cao nhất và tăng 2,90 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 1,60 cent, ở mức 74,15 cent/pound, giảm 4,43 cent so với mức cao nhất và tăng 1,10 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành giảm cho dù số liệu Cung cầu hậu thuẫn cho việc tăng giá. Bộ NN Mỹ cắt giảm tồn trữ đậu nành cuối kỳ cho niên vụ 2021-2022 xuống 1,09 triệu tấn, ở mức 7,76 triệu tấn, do xuất khẩu tăng. Lượng sử dụng cho ép dầu không thay đổi dù lợi nhuận ép dầu đang cao.

Trên toàn cầu, lượng tồn trữ cuối kỳ bị cắt giảm xuống 2,87 triệu tấn. Sản lượng của Brazil bị cắt giảm 7 triệu tấn, xuống 127 triệu tấn và sản lượng của Argentina bị cắt giảm 1,5 triệu tấn, xuống 43,5 triệu tấn. Xuất khẩu của Brazil giảm 5 triệu tấn và Argentina giảm 1 triệu tấn. Bộ NN Mỹ cũng hạ dự báo nhập khẩu của Trung Quốc thêm 3 triệu tấn so với ước tính của tháng trước, xuống 94 triệu tấn.

Các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 20.000 tấn dầu đậu nành cho một quốc gia chưa công bố, giao hàng trong năm tiếp thị 2021-2022.

Bắp

Giá bắp giảm theo giá các mặt hàng khác khi báo cáo Cung cầu không đưa ra được bất kỳ thông tin tích cực nào.

Đối với niên vụ 2021-2022, Bộ NN Mỹ đã tăng xuất khẩu lên mức 63,50 triệu tấn và tăng sử dụng trong nước thêm 635.000 tấn, lên mức 379,35 triệu tấn. Tồn trữ cuối kỳ bị cắt giảm 2,54 triệu tấn, xuống mức 36,58 triệu tấn, thấp hơn một chút so với ước tính trung bình trước báo cáo. Sản lượng bắp được giữ không thay đổi, ở mức 383,92 triệu tấn.

Trên toàn cầu, Bộ NN Mỹ giảm tồn trữ bắp đầu vụ 2021-2022 xuống còn 291,45 triệu tấn. Sản lượng được tăng 0,79 triệu tấn, lên 1.206,14 triệu tấn. Xuất khẩu giảm 3,77 triệu tấn, xuống 199,9 triệu tấn. Tồn trữ cuối kỳ toàn cầu giảm 1,25 triệu tấn, xuống 300,97 triệu tấn.

Sản lượng bắp của Argentina giảm 1 triệu tấn, xuống 53 triệu tấn, nhưng xuất khẩu của Argentina vẫn giữ không đổi, ở mức 39 ​​triệu tấn. Bất chấp kỳ vọng về sản lượng của Brazil giảm, Bộ NN Mỹ đã giữ nguyên dự báo ở mức 114 triệu tấn. Sản lượng của Ukraine giảm nhẹ từ 42 triệu tấn xuống 41,9 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu của Ukraine giảm 5 triệu tấn, xuống còn 27,5 triệu tấn.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm sàn sau khi dầu thô và các mặt hàng khác giảm do bán kỹ thuật, được hỗ trợ bởi triển vọng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Số liệu báo cáo của Bộ NN Mỹ cho thấy lúa mì có nguồn cung thấp hơn, nhu cầu sử dụng trong nước không thay đổi, xuất khẩu giảm và tồn trữ cuối kỳ cao hơn.

Tồn trữ lúa mì cuối kỳ của Mỹ tăng 136.000 tấn, lên 17,77 triệu tấn do xuất khẩu giảm. Trên toàn cầu, tồn trữ cuối kỳ cũng tăng cao hơn phạm vi ước tính của các nhà phân tích trước báo cáo, lên 281,51 triệu tấn do sản lượng cao hơn trong khi thương mại và tiêu dùng giảm. Australia được dự báo có sản lượng cao kỷ lục 36,3 triệu tấn, và xuất khẩu từ Nga và Ukraine đang bị dừng lại.

Một số thông tin chính của Báo cáo Cung cầu Nông nghiệp tháng 3

Báo cáo chi tiết tại đây:

www.qdfeed.com