Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 09/6 tăng 23,25 cent, ở mức 1.386,50 cent/bushel, giảm 1,50 cent so với mức cao nhất và tăng 30,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 16,75 cent, ở mức 1.296 cent/bushel, tăng 24,0 cent so với mức thấp nhất và giảm 4,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 6,80 usd, ở mức 397,20 usd/short tấn, giảm 9,90 usd so mức cao nhất và tăng 0,40 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 2,09 cent, ở mức 54,59 cent/pound, giảm 0,33 cent so với mức cao nhất và tăng 2,39 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành tăng mạnh trở lại do hỗ trợ từ giá dầu đậu nành tăng cao. Các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 197.000 tấn đậu nành cho một quốc gia chưa công bố, giao hàng trong năm tiếp thị 2022-2023.

Do xuất khẩu thấp hơn dự kiến, Bộ NN Mỹ đã nâng mức tồn trữ đầu và cuối niên vụ 2023/24 cao hơn. Tồn trữ đậu nành cuối vụ (2022-2023) ở mức 230 triệu giạ (6,26 triệu tấn), trong khi tồn trữ cuối vụ mới ước đạt 350 triệu giạ (9,53 triệu tấn), cao hơn 15 triệu giạ so với ước tính hồi tháng Năm. Tồn trữ đậu nành vụ cũ trên toàn cầu được dự báo ở mức 101,32 triệu tấn, tồn trữ cuối vụ mới là 123,34 triệu tấn, tăng từ 122,5 triệu tấn trong báo cáo tháng Năm.

Ước tính sản lượng đậu nành vụ mới (2023-2024) của Hoa Kỳ là 4,51 tỷ giạ (122,74 triệu tấn). Sản lượng đậu nành niên vụ 2022/23 của Brazil được ước tính ở mức 156 triệu tấn, và của Argentina là 25 triệu tấn. Tuy nhiên, theo sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires, sản lượng đậu nành niên vụ 2022/23 của Argentina sẽ chỉ đạt khoảng 771,6 triệu giạ (21 triệu tấn) sau khi mùa vụ phải chịu đựng những thách thức về thời tiết trên diện rộng. Thu hoạch tại Argentina đã hoàn thành khoảng 94%.

Bắp

Giá bắp giảm nhẹ sau một đợt bán kỹ thuật khi số liệu cung tốt từ báo cáo cung cầu mới nhất của Bộ NN Mỹ.

Thay đổi lớn nhất đối với bắp trong báo cáo tháng 6 là xuất khẩu vụ cũ (2022-2023) giảm 50 triệu giạ, xuống 1,725 ​​tỷ giạ (43,82 triệu tấn), và làm tăng lượng tồn trữ cuối vụ cũ lên 1,452 tỷ giạ (36,88 triệu tấn), tăng 35 triệu giạ so với tháng Năm. Điều này làm tăng tổng nguồn cung vụ mới 2023-2024 thêm 35 triệu giạ, lên 16,742 tỷ giạ (425,25 triệu tấn).

Bộ NN Mỹ ước tính sản lượng vụ mới ở mức cao kỷ lục 15,265 tỷ giạ (387,73 triệu tấn), bất chấp một số lo ngại ban đầu về hạn hán.

Trên toàn cầu, tồn trữ đầu kỳ cho niên vụ mới 2023-2024 tăng nhẹ lên 297,55 triệu tấn. Sản lượng trên toàn cầu tăng 3,14 triệu tấn, lên 1.222,17 triệu tấn. Xuất khẩu toàn cầu tăng 2,5 triệu tấn, lên 197,76 triệu tấn. Tồn trữ cuối vụ toàn cầu cho vụ mới được dự báo ở mức 313,98 triệu tấn, tăng 1,08 triệu tấn.

Sản lượng bắp của Brazil niên vụ 2022-2023 tăng 2 triệu tấn, lên 132 triệu tấn và xuất khẩu tăng 2 triệu tấn, lên 55 triệu tấn. Sản lượng của Argentina giảm 2 triệu tấn, xuống còn 35 triệu tấn vì lo ngại hạn hán và xuất khẩu của Argentina cũng giảm xuống 23 triệu tấn. Sản lượng của Ukraine giữ vững ở mức 27 triệu tấn và xuất khẩu của Ukraine tăng 1,5 triệu tấn, lên 27 triệu tấn.

Lúa mì

Giá lúa mì biến động trái chiều nhưng chủ yếu giảm thấp hơn sau một đợt điều chỉnh kỹ thuật không đồng đều khi thị trường đón nhận số liệu cung cầu mới nhất từ Bộ NN Mỹ.

Dự báo sản lượng lúa mì vụ mới đạt 1,665 tỷ giạ (45,31 triệu tấn), tăng nhẹ so với mức dự báo 1,659 tỷ giạ trong báo cáo tháng 5. Tồn trữ cuối vụ mới dự kiến ​​đạt 562 triệu giạ (15,30 triệu tấn).

Trên toàn cầu, ​​nguồn cung lúa mì lớn hơn, tiêu thụ nhiều hơn, thương mại gia tăng và tồn trữ lớn hơn vào năm 2023/24. Sản lượng lúa mì vụ mới được dự báo ở mức 800,19 triệu tấn, tăng từ 789,76 triệu tấn trong tháng 5, với lượng tồn trữ cuối kỳ ở mức 270,71 triệu tấn, tăng nhẹ so với 264,34 triệu tấn của tháng trước.

Ước tính sản lượng lúa mì của Canada là 37 triệu tấn, Châu Âu là 140,5 triệu tấn và Argentina là 19,5 triệu tấn. Sản lượng lúa mì của Ukraine ước đạt 17,5 triệu tấn, trong khi của Nga đạt 85 triệu tấn. Tại Trung Quốc, Bộ NN Mỹ ước tính sản lượng lúa mì của nước này đạt 140 triệu tấn, sau khi tỉnh Hà Nam hứng chịu một lượng mưa lớn.

Chi tiết báo cáo tháng 6: WASDE-637

www.qdfeed.com