Tóm tắt diễn biến thị trường ngũ cốc ngày 09/7:

Giá đậu nành: Những cơn mưa gần đây giúp tăng năng suất ở khu vực Trung Tây đã khiến giá đậu nành giảm hai con số. Lực bán kỹ thuật, cùng với giá dầu đậu nành giảm đã gây áp lực giảm giá.

Giá lúa mì vụ Xuân: Xếp hạng chất lượng được cải thiện, với 75% vụ mùa hiện ở tình trạng tốt đến xuất sắc khiến giá giảm nhẹ.

Giá bắp và lúa mì vụ Đông: Cả giá bắp và lúa mì vụ Đông đều tăng nhẹ do lực mua vào khi giá đã giảm xuống mức hấp dẫn.

www.qdfeed.com