Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 14/5 giảm 5,0 cent, ở mức 1.214,50 cent/bushel, giảm 8,0 cent so với mức cao nhất và tăng 11,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên giảm 5,25 cent, ở mức 1.218,25 cent/bushel, tăng 9,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 7,75 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 6,80 usd, ở mức 373,30 usd/short tấn, giảm 1,70 usd so mức cao nhất và tăng 8,20 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,75 cent, ở mức 43,40 cent/pound, giảm 1,89 cent so với mức cao nhất và tăng 0,29 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành trải qua một phiên giao dịch biến động nhưng chốt phiên giảm nhẹ sau một đợt bán kỹ thuật do tác động từ sự giảm giá của các mặt hàng khác, đặc biệt là dầu đậu nành.

Báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần mới nhất của NASS cho thấy tiến độ gieo trồng đậu nành cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 34%, với 35% hoàn thành tính đến Chủ nhật. Tuy nhiên vẫn thấp hơn 10 điểm phần trăm so với tốc độ 45% cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ nảy mầm ở mức 16% tính đến Chủ nhật, kém 1 điểm so với năm ngoái nhưng cao hơn 6 điểm so với mức trung bình 5 năm là 10%.

Trước báo cáo hàng tháng của NOPA, các nhà phân tích kỳ vọng sản lượng ép dầu đậu nành trong tháng 4 đạt tổng cộng 183,072 triệu giạ, thấp hơn 6,8% so với tháng 3 nhưng vẫn cao hơn 5,7% cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp lũ lụt gần đây ở miền Nam Brazil, CONAB đã nâng ước tính sản lượng đậu nành niên vụ 2023/24 của Brazil lên mức 147,67 triệu tấn. Tuy nhiên, CONAB cũng lưu ý rằng sản lượng này có thể đảo ngược ở mức thấp hơn nếu điều kiện thời tiết lũ lụt vẫn còn kéo dài.

PATRIA cắt giảm ước tính sản lượng đậu nành của Brazil xuống chỉ còn 142,8 triệu tấn, so với 154 triệu tấn của Bộ NN Mỹ.

Bắp

Giá bắp giảm kỹ thuật theo các mặt hàng khác. Thông tin về một giao dịch xuất bán cho Mexico đã giúp hạn chế đà giảm.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 405.000 tấn bắp cho Mexico. Trong đó, 135.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2023/2024 và 270.000 tấn sẽ được giao trong năm tiếp thị 2024/2025.

Báo cáo Tiến độ mùa vụ hàng tuần của NASS cho thấy tiến độ gieo trồng bắp tăng 13 điểm phần trăm vào tuần trước để đạt mức hoàn thành 49% tính đến Chủ nhật. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn chậm hơn 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái là 60% và kém 5 điểm so với mức trung bình 5 năm là 54%.

Tỷ lệ bắp nảy mầm ở mức 23% tính đến Chủ nhật, kém 2 điểm so với năm ngoái nhưng cao hơn 2 điểm so với mức trung bình 5 năm là 21%.

CONAB tăng nhẹ ước tính tổng sản lượng bắp niên vụ 2023/24 của Brazil ở mức 111,63 triệu tấn, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm mạnh sau đợt bán kỹ thuật và chốt lời, với giá lúa mì vụ Đông giảm hai con số, trong khi giá lúa mì vụ Xuân giảm nhẹ hơn.

Báo cáo Tiến độ vụ mùa hàng tuần mới nhất của NASS cho thấy tiến độ gieo trồng lúa mì vụ Đông đạt 57%  tính đến Chủ nhật, cao hơn 11 điểm so với mức 46% cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 13 điểm so với mức trung bình 5 năm là 44%.

Tình trạng lúa mì vụ Đông được đánh giá 50% ở điều kiện tốt đến xuất sắc, không thay đổi so với tuần trước và vẫn tăng đáng kể so với mức 29% một năm trước. Tỷ lệ rất kém đến kém tăng nhẹ từ 16% tuần trước lên 18%.

Gieo trồng lúa mì vụ Xuân đã được trồng 61% tính đến Chủ nhật, cao hơn 26 điểm so với mức 35% của năm ngoái và cao hơn 13 điểm so với mức trung bình 5 năm là 48%.

Lúa mì vụ Xuân nảy mầm đạt 25%, cao hơn 14 điểm so với mức 11% của năm ngoái và cao hơn 7 điểm so với mức trung bình 5 năm là 18%.

IKAR ước tính sản lượng lúa mì của Nga đạt 86 triệu tấn, giảm 5 triệu tấn so với ước tính trước đó và dưới mức 88 triệu tấn của Bộ NN Mỹ. Một số nhà phân tích còn cho rằng sản lượng của Nga thậm chí có thể giảm vào khoảng 78 triệu tấn đến 82 triệu tấn nếu tình trạng khô hạn tiếp tục và tình trạng băng giá tệ hơn dự kiến.

www.qdfeed.com