Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 17/5 tăng 21,50 cent, ở mức 1.678 cent/bushel, giảm 6,25 cent so với mức cao nhất và tăng 32,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 17,0 cent, ở mức 1.624,25 cent/bushel, tăng 27,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 5,50 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 1,80 usd, ở mức 411,80 usd/short tấn, giảm 7,10 usd so mức cao nhất và tăng 4,60 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 0,50 cent, ở mức 83,49 cent/pound, giảm 0,70 cent so với mức cao nhất và tăng 1,59 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành tăng hơn 1% khi thị trường tiếp tục chú ý đến mức tồn trữ trong nước và toàn cầu tương đối chặt chẽ, cùng với tiến độ gieo trồng chậm chạp ở một số khu vực.

Tiến độ gieo trồng đậu nành ở mức 30% trên toàn quốc tính đến Chủ nhật, tăng 18 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn còn thấp hơn 9 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 39%.

Tình hình phát triển cây đậu nành cho thấy 9% đậu nành nảy mầm trên toàn quốc tính đến Chủ nhật, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 12%.

Bắp

Giá bắp giảm nhẹ khi tiến độ trồng vụ mới được cải thiện đã hỗ trợ một đợt bán kỹ thuật.

Tiến độ trồng bắp đạt 49% trên toàn quốc tính đến Chủ nhật, tăng 27 điểm phần trăm so với mức 22% của tuần trước, và thấp hơn 18 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 67%.

Tình hình phát triển của cây bắp cho thấy 14% đã nảy mầm tính đến Chủ nhật, tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước và thấp hơn 18 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 32%.

Lúa mì

Giá lúa mì giảm trong phiên ban đêm nhưng tăng trở lại sau một đợt mua kỹ thuật khác khi trọng tâm vẫn là những thách thức về xuất khẩu ở các nước khác và những khó khăn về chất lượng mùa vụ của Hoa Kỳ. Giá một số hợp đồng kỳ hạn đã tăng tới 2,5% vào thời điểm chốt phiên.

Tiến độ phát triển lúa mì vụ Đông đạt 48%, đứng đầu trên toàn quốc tính đến Chủ nhật, thấp hơn 5 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 53%.

Chất lượng lúa mì vụ Đông từ tốt đến xuất sắc đạt 27%, giảm 2 điểm phần trăm so với mức 27% của tuần trước.

www.qdfeed.com