Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 24/3 giảm 18,0 cent, ở mức 1.700,75 cent/bushel, giảm 29,25 cent so với mức cao nhất và tăng 3,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 16,25 cent, ở mức 1.682,25 cent/bushel, tăng 2,25 cent so với mức thấp nhất và giảm 25,75 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên tăng 0,80 usd, ở mức 485,90 usd/short tấn, giảm 3,10 usd so mức cao nhất và tăng 3,50 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 1,68 cent, ở mức 74,29 cent/pound, giảm 2,34 cent so với mức cao nhất và tăng 0,14 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành giảm lại sau một đợt bán kỹ thuật. Thông tin về một đơn hàng xuất khẩu mới không mang nhiều yếu tố hỗ trợ. Thị trường vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình chiến sự tại Ukraine và dự báo thời tiết ở Nam Mỹ.

Các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 318.200 tấn đậu nành cho một quốc gia chưa công bố, giao hàng trong năm tiếp thị 2021-2022.

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/3, lượng xuất khẩu đậu nành tăng 412.200 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 13.000 tấn cho giai đoạn 2022-2023. Lượng xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 549.700 tấn, cao hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu của Bộ NN Mỹ là 56,88 triệu tấn trong giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu đậu nành hiện đạt 54 triệu tấn trong giai đoạn 2021-2022 và giảm 11% so với một năm trước.

Lượng xuất khẩu khô dầu đậu nành hàng tuần được báo cáo ở mức 260.700 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và 42.200 tấn cho giai đoạn 2022-2023; trong khi dầu đậu nành có một lượng 2.000 tấn bị hủy trong năm tiếp thị 2021-2022.

Bắp

Giá bắp cũng giảm do số liệu xuất khẩu mờ nhạt đã thúc đẩy một đợt bán kỹ thuật. Sự giảm giá của các mặt hàng khác cũng đã gây thêm áp lực.

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/3, lượng xuất khẩu bắp tăng 979.500 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và tăng 6.100 tấn cho giai đoạn 2022-2023. Lương xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 1,49 triệu tấn, cao hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu 63,50 triệu tấn của Bộ NN Mỹ trong giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu bắp hiện đạt 53 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 18% so với một năm trước.

Lúa mì

Lúa mì có phiên giảm giá thứ ba liên tiếp do bán kỹ thuật. Tuy nhiên, giá vẫn ở rất gần với mức cao nhất trong nhiều năm.

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/3, lượng xuất khẩu lúa mì tăng 155.700 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và tăng 367.300 tấn cho giai đoạn 2022-2023. Lượng xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 367.400 tấn, thấp hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu 21,77 triệu tấn của Bộ NN Mỹ cho giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu lúa mì hiện đạt 18,89 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 24% so với một năm trước.

www.qdfeed.com