Giá đậu nành kỳ hạn tháng 11 chốt phiên giao dịch ngày 03/10 giảm 4,25 cent, ở mức 1.272,75 cent/bushel, giảm 6,0 cent so với mức cao nhất và tăng 16,0 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 01/2024 chốt phiên giảm 4,75 cent, ở mức 1.292 cent/bushel, tăng 14,50 cent so với mức thấp nhất và giảm 6,0 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12 chốt phiên giảm 2,60 usd, ở mức 371,70 usd/short tấn, giảm 3,10 usd so mức cao nhất và tăng 4,60 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 12 chốt phiên giảm 0,30 cent, ở mức 57,13 cent/pound, giảm 0,94 cent so với mức cao nhất và tăng 0,49 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành giảm nhẹ khi thị trường đón nhận thông tin về điều kiện chất lượng mùa vụ tốt hơn dự kiến, cho dù có nhu cầu mới từ Trung Quốc.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 265.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Xếp hạng chất lượng mùa vụ đậu nành tăng thêm 2 điểm vào tuần trước, với 52% vụ mùa hiện ở trạng thái tốt đến xuất sắc. 31% khác được đánh giá ở mức khá (giảm một điểm so với tuần trước), 17% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (giảm một điểm so với tuần trước).

Về mặt sinh lý, 86% vụ mùa hiện đang rụng lá, tăng so với mức 73% một tuần trước và nhanh hơn mức trung bình 5 năm trước là 77%. Tốc độ thu hoạch đã tăng từ 12% một tuần trước lên 23% cho đến Chủ Nhật, cao hơn một chút so với mức trung bình 5 năm trước đó là 22% nhưng vẫn thấp hơn các dự đoán thương mại trung bình là 25%.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu đậu nành hàng tuần đạt tổng cộng 24,4 triệu giạ (664.000 tấn) trong tuần kết thúc vào ngày 28/9. Tổng lượng xuất bán trong năm 2023-2024 hiện ở mức 73 triệu giạ (1,99 triệu tấn), tăng 9% so với năm trước. Bộ NN Mỹ ước tính xuất khẩu đậu nành đạt 1,790 tỷ giạ (48,72 triệu tấn) trong năm 2023-2024, giảm 10% so với năm trước.

Bắp

Giá bắp giảm khoảng 0,25% do bán kỹ thuật.

Xếp hạng chất lượng mùa vụ bắp ổn định trong tuần qua, với 53% ở tình trạng tốt đến xuất sắc cho đến Chủ Nhật. 29% mùa vụ được đánh giá ở mức trung bình, 18% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém. Pennsylvania tiếp tục dẫn đầu trong số 18 bang trồng bắp, với 81% mùa vụ được đánh giá ở điều kiện từ tốt đến xuất sắc.

Về mặt sinh lý, 82% vụ mùa hiện đã trưởng thành hoàn toàn, so với 70% một tuần trước và cao hơn mức trung bình 5 năm trước là 75%. Tốc độ thu hoạch đã đạt 23%, thấp hơn một chút so với các dự đoán trung bình là 25%. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm trước đó là 21%.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu bắp hàng tuần đạt tổng cộng 24,6 triệu giạ trong tuần kết thúc vào ngày 28/9. Tổng lượng xuất bán trong năm 2023-2024 hiện ở mức 104 triệu giạ, tăng 11% so với năm trước. Bộ NN Mỹ ước tính xuất khẩu bắp đạt 2,050 tỷ giạ trong năm 2023-2024, tăng 23% so với năm trước.

Lúa mì

Giá lúa mì tăng do một số hoạt động mua kỹ thuật sau khi có thông tin về một giao dịch xuất bán tương đối hiếm cho Trung Quốc vào buổi sáng.

Bộ NN Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã xuất bán 220.000 tấn lúa mì vụ Đông đỏ mềm cho Trung Quốc, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/2024.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu lúa mì hàng tuần đạt tổng cộng 14,6 triệu giạ trong tuần kết thúc vào ngày 28/9. Tổng lượng xuất bán trong năm 2023-2024 hiện ở mức 233 triệu giạ, giảm 29% so với năm trước. Bộ NN Mỹ ước tính xuất khẩu lúa mì đạt 700 triệu giạ trong năm 2023-2024, giảm 8% so với năm trước.

Diện tích gieo trồng lúa mì vụ Đông tăng từ 26% một tuần trước lên 40% cho đến ngày 01/10, bằng với các dự đoán thương mại. Điều này khiến tiến độ của vụ mùa hiện tại cao hơn một chút so với mốc 39% của năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm trước đó là 43%.

Xuất khẩu lúa mì mềm của EU trong năm tiếp thị 2023/24 tính đến thời điểm hiện tại đang có xu hướng giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đạt 271,5 triệu giạ tính đến ngày 01/10. Các nước xuất chủ yếu của EU là Maroc, Nigeria, Nam Phi, Algeria và Hàn Quốc.

www.qdfeed.com