Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giao dịch ngày 28/6 tăng 33,25 cent, ở mức 1.663,75 cent/bushel, giảm 4,50 cent so với mức cao nhất và tăng 30,25 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 08 chốt phiên tăng 27,0 cent, ở mức 1.556,50 cent/bushel, tăng 24,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 8,0 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 12,40 usd, ở mức 455,10 usd/short tấn, giảm 3,10 usd so mức cao nhất và tăng 14,10 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên tăng 1,27 cent, ở mức 72,09 cent/pound, giảm 0,58 cent so với mức cao nhất và tăng 1,31 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành tăng hai con số sau thông tin xếp hạng chất lượng mùa vụ giảm 3 điểm phần trăm. Sự tăng giá từ các mặt hàng khác, bao gồm cả dầu thô, đã hỗ trợ thêm vào xu hướng tăng giá.

Chất lượng mùa vụ đậu nành có bước chuyển biến tệ hơn vào tuần trước, giảm 3 điểm phần trăm, xuống mức 65% được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc. 27% khác được đánh giá là khá (tăng một điểm so với tuần trước), và 8% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (tăng hai điểm so với tuần trước).

Tiến độ gieo trồng đậu nành ở mức 98% trên toàn quốc, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước và 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 97%. Đậu nành đã nảy mầm ở mức 91%, bằng với mức trung bình 5 năm. 7% đậu nành đã nở hoa, thấp hơn 6 điểm phần trăm so với mức 13% của năm ngoái và thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 11%.

ANEC ước tính xuất khẩu đậu nành của Brazil ở mức 10,15 triệu tấn trong tháng Sáu, giảm 5,9% so với dự báo cách đây một tuần; trong khi xuất khẩu khô dầu đậu nành đạt khoảng 1,68 triệu tấn.

Bắp

Giá bắp có phiên giao dịch giằng co và kết thúc với mức tăng nhẹ. Trong tuần qua, giá bắp đã gặp chút khó khăn khi tìm động lực để tăng, nhưng xếp hạng chất lượng mùa vụ thấp hơn mong đợi đã tạo cơ hội cho một số lực mua kỹ thuật trong phiên.

Xếp hạng chất lượng mùa vụ bắp giảm nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 26/6, từ mức 70% một tuần trước xuống 67% được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc. Con số này thấp hơn hai điểm so với dự đoán thương mại trung bình là 69%. 25% khác được đánh giá là khá (tăng một điểm so với tuần trước), và 8% còn lại được đánh giá là kém hoặc rất kém (tăng hai điểm so với tuần trước). 4% bắp của mùa vụ hiện đang trong giai đoạn phun râu, bằng với tốc độ của năm ngoái và mức trung bình 05 năm.

ANEC dự báo xuất khẩu bắp của Brazil đạt 2,21 triệu tấn trong tháng 6, giảm 2,7% so với ước tính trước đó.

Lúa mì

Giá lúa mì biến động trái chiều nhưng hầu như theo xu hướng tăng hơn vào phiên giao dịch thứ Ba. Giá lúa mì vụ Đông giảm trước đó đã thu hút được một đợt mua vào và đẩy giá tăng hơn 1,75%. Trong khi đó, giá lúa mì vụ Xuân chốt phiên giảm nhẹ.

Tiến độ lúa mì vụ Đông đạt 98% trên toàn quốc tính đến chủ nhật, bằng với mức trung bình của 5 năm. Thu hoạch ở mức 41%, tăng 10 điểm phần trăm so với năm ngoái và 6 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 35%.

Lúa mì vụ Đông được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc ở mức 30%, không thay đổi so với tuần trước nhưng thấp hơn mức đánh giá của năm ngoái là 48%. Tỷ lệ cây trồng được đánh giá từ kém đến rất kém vẫn không thay đổi, ở mức 43%.

Báo cáo tiến độ gieo trồng hàng tuần của NASS cho thấy 98% lúa mì vụ Xuân đã nảy mầm vào Chủ nhật, giảm 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 99%. Chỉ 8% vụ mùa được thu hoạch, kém 37 điểm phần trăm so với năm ngoái và 26 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm là 34%.

Chất lượng lúa mì vụ Xuân được đánh giá ở mức tốt đến xuất sắc ở mức 59%, không thay đổi so với tuần trước và cao hơn mức 20% của năm ngoái.

www.qdfeed.com