Giá đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giao dịch ngày 31/3 giảm 45,75 cent, ở mức 1.618,25 cent/bushel, giảm 61,75 cent so với mức cao nhất và tăng 4,75 cent so với mức thấp nhất. Giá đậu nành kỳ hạn tháng 07 chốt phiên giảm 44,50 cent, ở mức 1.598 cent/bushel, tăng 3,75 cent so với mức thấp nhất và giảm 59,25 cent so với mức cao nhất.

Giá khô dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 5,60 usd, ở mức 467,50 usd/short tấn, giảm 10,50 usd so mức cao nhất và tăng 2,40 usd so với mức thấp nhất.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 05 chốt phiên giảm 2,28 cent, ở mức 69,94 cent/pound, giảm 2,53 cent so với mức cao nhất và tăng 0,14 cent so với mức thấp nhất.

Giá đậu nành giảm mạnh sau khi Bộ NN Mỹ công bố báo cáo diện tích gieo trồng đậu nành vụ 2022 ở mức cao, đủ để cho sản lượng cao kỷ lục nếu năng suất có thể chạm đường xu hướng hoặc tốt hơn trong vụ mới. Theo báo cáo, 24/29 bang dự kiến ​​sẽ giữ nguyên hoặc tăng diện tích gieo trồng. Nếu năng suất gần với đường xu hướng 3,46 tấn/ha thì sản lượng vụ mới có thể đạt 125 triệu tấn.

Tồn trữ đậu nành giảm từ 85,70 triệu tấn trong tháng 12 xuống 52,55 triệu tấn vào tháng 3, nhưng vẫn cao hơn mức 42,51 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích còn dự báo con số nhỏ hơn, với ước tính trung bình là 51,76 triệu tấn.

Báo cáo xuất khẩu đậu nành hàng tuần tăng 1.305.800 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và 54.000 tấn cho giai đoạn 2022-2023. Lượng xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 669.500 tấn, cao hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu của Bộ NN Mỹ là 56,88 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu đậu nành hiện đạt 55,33 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 9% so với một năm trước.

Lượng xuất khẩu khô dầu đậu nành hàng tuần được báo cáo ở mức 103.000 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và 60.500 tấn cho giai đoạn 2022-2023.

Lượng xuất khẩu dầu đậu nành hàng tuần đạt 30.900 tấn cho năm tiếp thị 2021-2022.

Bắp

Giá bắp tăng hơn 1,25% trong một đợt mua kỹ thuật sau khi báo cáo cho thấy diện tích trồng bắp vụ 2022 ở mức thấp nhất trong 4 năm.

Bộ NN Mỹ ước tính diện tích trồng bắp sẽ giảm 4% trong năm nay, xuống còn 36,22 triệu héc-ta. Mặc dù đây là diện tích trồng bắp thấp nhất kể từ năm 2018, nhưng giả sử năng suất đường xu hướng là 11,36 tấn/ha thì sản lượng vẫn có thể đạt mức cao thứ ba trong lịch sử, với 375,92 triệu tấn.

Tồn trữ bắp giảm từ 295,83 triệu tấn trong tháng 12 xuống 199,39 triệu tấn trong tháng 3. Con số này cũng thấp hơn một chút so với dự đoán thương mại trung bình là 200,28 triệu tấn, nhưng cao hơn một chút so với kết quả năm trước là 195,48 triệu tấn.

Báo cáo xuất khẩu bắp hàng tuần tăng 636.900 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và tăng 286.800 tấn cho giai đoạn 2022-2023. Lượng xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 1,88 triệu tấn, cao hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu 63,50 triệu tấn của Bộ NN Mỹ cho giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu bắp hiện đạt 53,65 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 18% so với một năm trước.

Lúa mì

Giá lúa mì biến động trái chiều nhau nhưng hầu hết đều giảm sau khi báo cáo cho thấy diện tích gieo trồng không đồng đều. Diện tích gieo trồng lúa mì vụ Xuân dự kiến ​​sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khiến giá tăng cao hơn 3%, nhưng diện tích lúa mì vụ Đông tăng dẫn đến một đợt bán kỹ thuật khiến giá giảm nhẹ.

Diện tích gieo trồng các loại lúa mì tăng 1% so với một năm trước, lên 19,16 triệu héc-ta vào năm 2022, bao gồm 13,84 triệu héc-ta lúa mì vụ Đông (tăng 2% so với năm 2021), 4,53 triệu héc-ta lúa mì vụ Xuân (giảm 2% so với năm 2021) và 0,79 triệu héc-ta lúa mì cứng (tăng 17% so với năm 2021).

Tồn trữ hàng quý giảm từ 37,83 triệu tấn trong tháng 12 xuống còn 27,90 triệu tấn vào tháng 3, thấp hơn nhiều so với mức 35,68 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Báo cáo xuất khẩu lúa mì hàng tuần tăng 95.000 tấn cho giai đoạn 2021-2022 và tăng 81.300 tấn cho năm 2022-2023. Lượng xếp hàng xuất khẩu của tuần trước là 348.300 tấn, thấp hơn mức cần thiết hàng tuần để đạt được ước tính xuất khẩu 21,77 triệu tấn của Bộ NN Mỹ cho giai đoạn 2021-2022. Cam kết xuất khẩu lúa mì hiện đạt 19 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022 và giảm 24% so với một năm trước.

www.qdfeed.com

Báo cáo diện tích gieo trồng

Báo cáo tồn trữ tháng 3