Khảo sát của GOAL cho thấy sản lượng cá tra trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đang có xu hướng tăng lên và sẽ vượt mốc nói trên.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thông tin từ Hội nghị Dự báo toàn cầu cho Lãnh đạo nuôi trồng thủy sản (GOAL), cho thấy, sản lượng cá tra tại Việt Nam đang tiếp tục tăng và có thể đạt hơn 1,8 triệu tấn trong năm 2021.

Ngoài Việt Nam, sản lượng cá tra của Indonesia cũng đang tăng mạnh

Dự báo tổng sản lượng cá tra toàn cầu có thể tăng 6% trong năm 2021 và dự kiến tăng 2,1% trong năm 2022, lên hơn 3 triệu tấn.

Sản lượng các loại cá da trơn trên toàn cầu cũng đang tăng lên, tốc độ tăng trưởng dự báo ở mức 9% vào năm 2021 và 6,1% vào năm 2022.

Với tốc độ tăng trưởng đó, tổng sản lượng các loại cá da trơn toàn cầu dự kiến sẽ vượt qua mốc 5 triệu tấn vào năm 2022.

Cũng theo GOAL, tăng trưởng sản lượng các loài cá nuôi thương phẩm chính trên thế giới trong năm nay ở mức 2,5% và năm 2022 là 2,7%. Dự báo, sản lượng cá nuôi toàn cầu sẽ vượt mốc 40 triệu tấn vào năm 2022.

Tác giả bài viết: Sơn Trang
Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Trả lời